Bulgarian BG English EN Romanian RO
Activitati 2022-07-12T11:38:55+00:00

Activitati

 1. Elaborarea unui studiu comun in zona transfrontaliera Vidin-Dolj, pentru selectia domeniilor in care se vor desfasura programele de formare pentru 416 persoane inactive.
 2. Furnizarea de informatii si consiliere pentru navetistii transfrontalieri si angajatorii potentiali. Activitatea consta in elaborarea unei pagini web care va contine informatii despre proiect si o baza de date comuna romano-bulgara care sa ajute la sustinerea mobilitatii fortei de munca in zona de frontiera.
 3. Furnizarea de informatii oficiale privind securitatea sociala, ocuparea fortei de munca si problemele fiscale si legislative, in cele doua ​​regiuni de granita, pentru grupul tinta al proiectului. Activitatea consta in elaborarea unui studiu comparativ si diseminarea informatiilor obtinute catre grupul tinta al proiectului, prin organizarea a zece sesiuni tematice comune.
 4. Furnizarea de servicii de consiliere profesionala si mediere pe piata fortei de munca pentru 416 persoane inactive din zona Vidin-Dolj.
 5. Organizarea, dezvoltarea si furnizarea a trei tipuri de programe de formare profesionala pentru 416 persoane inactive in varsta de 16-64 ani, intre care 200 de tineri si 100 de femei din zona Vidin-Dolj: cursuri de calificare; un curs de specializare in domeniul Competente antreprenoriale; un curs de initiere in limba engleza.
 6. Elaborarea de masuri comune pentru o mai buna integrare pe piata muncii a categoriilor defavorizate de populatie din zona transfrontaliera Vidin-Dolj, formulate si inaintate ca propuneri legislative de un grup de lucru romano-bulgar, care va colecta informatii cu privire la nevoile si dificultatile intampinate de populatia defavorizata pe piata muncii.
 7. Crearea si dezvoltarea unui incubator de afaceri transfrontalier pentru promovarea angajarii personalului din Vidin si Dolj, avand ca obiective: promovarea culturii manageriale pentru 42 de tineri din grupul tinta, prin facilitarea accesului la surse de finantare, cresterea activitatilor economice competitive, consolidarea climatului investitional si reducerea ratei somajului in zonele vizate; imbunatatirea performantei manageriale a zece intreprinderi sociale din Vidin-Dolj.

REZULTATELE PROIECTULUI 

ACTIVITATEA 1

Activitatea s-a concentrat pe elaborarea unui studiu comun în zona transfrontalieră Vidin-Dolj pentru a identifica ramurile cheie care au potențial economic de angajare. Acest studiu a fost luat în considerare în furnizarea de programe integrate pentru grupul țintă al proiectului. Având în vedere că în zona transfrontalieră Dolj-Vidin piaţa forţei de muncă este limitată, mobilitatea forţei de muncă pe sectoare este scăzută iar forța de muncă neocupată are o calificare inferioară care nu corespunde nevoilor businessului precum și lipsa motivației pentru recalificarea şomerilor iar sistemul de calificare şi recalificare profesională nu corespunde nevoilor businessului local am întreprins o cercetare în rândul angajatorilor din zonă pentru a identifica atât nevoile acestora precum și a sucursalelor cu oportunități ridicate de angajare.

Totodată am urmărit să identificăm ocupațiile care sunt cel mai solicitate de către angajatori în perioada următoare și realizarea unei colaborări cât mai strânse între întreprinzători și instituțiile de formare profesională, perfecționare și specializare din județ(district), în vederea satisfacerii cerințelor acestora în domeniul forței de muncă, oferind astfel oportunități de a accede la un loc de muncă, conform pregătirii dobândite.

Scopul studiului constă în realizarea unei colaborări cât mai strânse între întreprinzători și instituțiile de formare profesională, perfecționare și specializare din județ, în vederea satisfacerii cerințelor acestora în domeniul forței de muncă, oferind astfel forței de muncă neocupate oportunități de a accede la un loc de muncă, conform pregătirii dobândite.

În acest sens am utilizat un  chestionar cu 37 de întrebări adresate managerilor de firmă. Completarea chestionarului nu a presupus nici o obligație din partea firmelor și a ajutat la evaluarea necesităților acestora din domeniul forței de muncă.

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 52 angajatori din județul Dolj și 5 angajatori mari din Districtul Vidin.

În urma prelucrării datelor din chestionare a rezultat că   în perspectiva imediată firmele cuprinse în cercetare  ar avea nevoie de 407 persoane cu diverse calificări.

Cele mai multe solicitări au fost pentru:

 • industria prelucrătoare 149 (Controlor calitate 2, Electrician 5, ingineri  42, Mecanic 38, Operator masini  4, Sudor 40,Tehnician diverse specialități 13, tipografi 5);
 • comerț 138 (Agent comercial 1, Agent distributie  7,  Agent vanzari 59, Distribuitor 7, Lucrator comercial 21, Manipulant 8, reprezentant vânzări 2, Sofer livrari 10, Stivuitorist 10,Vanzatori 7, lucrător în comerț 6);
 •  servicii 53 (Agent securitate 3, agent securitate intervenție 1,Antrenor fitness 1, designer grafica și multimedia 1, Designer vestimentar 2, designer-grafician 5, economist 1, Functionar public 6, Lucrator salubrizare cai publice 3, Manager 2, manechiură-pedichiură 10, Operator calculator 4, tehnician sist. de detecție 6, Tinichigiu 2, Vopsitori 2, asistent medical 4);
 • construcții 40 (dulgheri-tâmplari 2, Lucrator operativ pt autocompactoare 2, Lucrător finisor în construcții 19, lucrător în izolații    11, structurist 6);
 •  hoteluri și restaurante 27 (Ajutor de bucatar 3,Barman 2,Bucatar 10,cofetar-patiser 9,Ospatar 3).

Studiu în Româna

VEZI STUDIUL ACTIVITATII 1

Studiu în Bulgară

VEZI STUDIUL ACTIVITATII 1

ACTIVITATEA 2

B2 a contractat o companie externă pentru a dezvolta prezenta platformă web care conține atât informații despre proiect și finanțare obținute (obiective, activități, grup țintă, beneficii ale proiectului), cât și o bază de date comună româno-bulgară care să ajute în sprijinul mobilității forței de muncă în zona de frontieră. Managerul de comunicare și publicitate a creat materialele site-ului și a colaborat strâns cu experții externi pentru a proiecta site-ul.

Site-ul https://www.jobskills.ro/ a fost creat în 3 limbi: română, bulgară și engleză și conține o bază de date concepută atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele care caută un loc de muncă de pe ambele părți ale Dunării care facilitează mobilitatea pe piața muncii. În timpul implementării proiectului, site-ul web a fost actualizat de către managerul de comunicare și publicitate. Grupul țintă a primit sprijin din partea experților în domeniul consilierii pentru a-și crea CV-ul și a-l încărca pe platformă. Până în prezent, sunt 195 de CV-uri încărcate pe site, 46 de oferte de angajare, 31 de companii listate. Pagina web creată este și va fi disponibilă după finalizarea proiectului, reprezentând un element de sustenabilitate.

ACTIVITATEA 3

Activitatea s-a desfășurat în două etape: 1. dezvoltarea unui studiu comparativ în zona de frontieră Dolj-Vidin privind securitatea socială, dreptul muncii, reglementările legale, problemele fiscale și 2. diseminarea informațiilor obținute din sondaj către grupul țintă al proiectului prin organizarea a 10 sesiuni tematice comune pentru diseminarea rezultatelor (5 evenimente în România și 5 evenimente în Bulgaria).

Studiul final include 9 capitole: 1. Securitate și protecție socială – Concepte și definiții. 2. Strategie bidimensională pentru extinderea securității sociale. 3.Coordonarea sistemelor de securitate socială la nivelul UE. 4. Probleme de securitate socială la nivel internațional. 5. Evoluția sistemului de securitate socială din România. 6. Noi provocări în materie de securitate și protecție socială și 7. Politici de combatere a șomajului, sărăciei și excluziunii sociale. 8. Antreprenoriat incluziv o posibilă soluție pentru creșterea securității și protecției sociale a grupurilor favorite. 9. Securitatea și protecția socială a lucrătorilor informali.

În 27.03.2019, prima sesiune de diseminare a avut loc în România, la Casa de Cultură din comuna Ciupercenii Noi, începând cu ora 16:00. La eveniment au fost prezențe 30 de persoane.

Pe 29 martie 2019, a avut loc a doua sesiune de diseminare, în România, la Primăria Comunei Grecești, începând cu ora 13:00. La eveniment au fost prezențe 30 de persoane,

În data de 03.04.2019, a avut loc a treia sesiune de diseminare, în România, la Școala Gimnazială I.GH. Ploaia, începând cu ora 16:00. La eveniment au fost prezențe 30 de persoane

În data de 17.04.2019 a avut loc a patra sesiune de diseminare în România, la Școala Gimnazială din Comuna Isalnița, începând cu ora 16:00. La eveniment au fost prezențe cel puțin 30 de persoane.

În data de 19.04.2019, a avut loc a cincea sesiune de diseminare în România, la Primăria Comunei Melinești, începând cu ora 14:00. La eveniment au fost prezențe cel puțin 30 de personae.

 În 09.04.2019 a avut loc o sesiune de diseminare în Bulgaria. Evenimentul a avut loc la Belogradcik, începând cu ora 09:30. Cel puțin 30 de persoane au fost prezente la eveniment.

Pe 11.04.2019, a avut loc o altă sesiune de diseminare în Bulgaria, la Vidin, la hotelul Neptun, începând cu ora 09:30, cu 30 de participanți.

Pe 22.04.2019, a avut loc o altă sesiune de diseminare în Bulgaria, în orașul Novo Selo, în Primărie, începând cu ora 09:30. La eveniment au participat cel puțin 30 de persoane.

În data de 23.04.2019 a avut loc o altă sesiune de diseminare în Bulgaria, în orașul Chupreme, în sala casei de cultură „Hristov Botev 1897”, începând cu ora 09:30. La eveniment au participat cel puțin 30 de persoane

În data de 24.04.2019 a avut loc ultima sesiune de diseminare în Bulgaria, în orașul Kula, în primăria municipiului, începând cu ora 09:30. La eveniment au participat cel puțin 30 de persoane.

Studiu în Româna 

VEZI STUDIUL ACTIVITATII 3

Studiu în Bulgară

VEZI STUDIUL ACTIVITATII 3

ACTIVITATEA 4

În grupul țintă din România au fost selectate un total de 344 de persoane inactive din județul Dolj: localitățile Grecesti, Almaj, Segarcea, Ciupercenii Noi, Melinești și Isalnița. Dintre acestea, 321 de persoane au participat la sesiuni de informare și consiliere de grup. B2 este acreditat în conformitate cu legislația națională, pentru a oferi consiliere profesională și mediere pe serviciile de pe piața muncii pentru adulți. Prin urmare, grupul țintă din România a fost consiliat de experți B2. B2 a implementat o consiliere și mediere profesională în 3 etape pentru programul serviciilor de pe piața muncii: C1, C2 și C3 (Cluburi de locuri de muncă). C1 a fost despre sesiuni de grup de informare și consiliere. În cadrul acestora, participanții au fost informați despre: proiectul în desfășurare, activități, cursuri organizate, beneficii. C2 a fost despre consiliere individuală. Un chestionar de interese profesionale a fost aplicat fiecărui beneficiar, urmat de o autoevaluare a abilităților și realizărilor personale. A fost pregătit un raport individual de orientare în carieră și o recomandare a cursului. C3 Locuri de muncă. 28 de sesiuni au fost organizate după cum urmează: la Grecești – 9 job cluburi, pe 30.05.2018, 07, 11, 15, 19, 21, 22, 25 și 27.06.2018; -în Almaj – 9 cluburi de muncă, pe 02, 03, 06, 10, 11, 20, 23, 24 și 30.07.2018; -în Segarcea 14.03.2019; -in Ciupercenii Noi – 5 job cluburi, pe 21, 22, 25, 26 și 27.03.2019; -in Isalnița, pe 15.04.2019; în Melinești – 3 job cluburi, pe 17, 19 și 22.04.2019. În cadrul acestora, beneficiarii au fost învățați cum să creeze o adresă de e-mail, cum să pregătească un CV și o scrisoare de întâmpinare și cum să o încarce pe platforma proiectului.

B2 a organizat pe 03.08.2019, un târg de locuri de muncă. Evenimentul s-a desfășurat la Primăria Ișalnița, începând cu ora 10:00, cu minimum 100 de participanți și 20 de standuri de expoziție pentru angajatori, acestea fiind realizate conform specificațiilor din Specificații.

B3 a încheiat Contractul pentru servicii de îndrumare și consiliere profesională a 192 de persoane cu Asociația pentru Dezvoltarea Personalității și Comunităților Umane, contract încheiat la 25.05.2018. B3 a implicat 192 de bulgari în această activitate.

B3 a organizat pentru 192 de persoane o întâlnire de consiliere de grup și sesiuni de consiliere individuală în localitățile: Drenovets, Koshava, Kapitanovtsi, Kapitanovtsi, Slana baro, districtul Vidin

Ședințele de consiliere au fost organizate de compania de proceduri deschise de licitație, respectiv Asociația „Dezvoltarea personalității umane și a comunităților”.

B3 a organizat târgul de locuri de muncă la Vidin pe 15 august 2019 în sala de conferințe a districtului guvernator Vidin. Camera de comerț și industrie Vidin a fost o gazdă a acestui eveniment. La târgul de locuri de muncă au participat antreprenori de succes care doresc să angajeze forță de muncă calificată și persoane care doresc un loc de muncă sau un nou loc de muncă. Evenimentul a facilitat întâlnirea dintre angajatori și potențiali angajați.

ACTIVITATEA 5

Localitățile din cele două zone transfrontaliere unde s-au organizat cursuri sunt: ​​Grecești, Almaj, Segarcea, Ciupercenii Noi, Meleșești, Craiova, Isalnița-jud. Dolj; Belogradchik, Drenovets, kapitanovtsi, Koshava, Slana bara, Vidin-judet Vidin. Activitatea a constat în dezvoltarea și implementarea a trei tipuri de programe educaționale:

 1. programe de formare profesională;
 2. programe specializate pentru antreprenoriat;
 3. Programe de competență în limba engleză.

Astfel, cursurile de pregătire profesională au fost organizate în următoarele domenii: Curs de Legumicultor, curs de Lucrator in alimentatie, curs de Lucrator-finisor in constructii, curs de Zidar, curs de Lucrator in cultura plantelor, curs de Lucrator in comert, Lucrator in pensiune agroturistica, Lucrator peisagist, Camerista. La aceste cursuri au fost înscriși 416 persoane, dintre care doar 393 de persoane au absolvit cursul, ceea ce reprezintă un procent de 94,47%. Din cele 416 de persoane înscrise la cursuri, dintre aceste 295 de persoane au participat la programul de competențe în limba engleză, iar 77 de persoane au participat la programul de specializare în antreprenoriat. Persoanele inactive care au participat la cursuri au fost cuprinse între 16 și 64 de ani. Din numărul total de participanți la cursuri, 175 sunt tineri (între 16 ani și 35 de ani) si 293 de femei. Au fost organizate 24 de cursuri de formare, 21 de cursuri de competență engleză și 3 cursuri de competență antreprenorială.

ACTIVITATEA 6

Activitatea 6  a constat în înființarea unui grup de lucru comun (format din 2 experți români și un expert bulgar) pentru a strânge informații despre nevoile și dificultățile pe care le întâmpină populația defavorizată în regiunea de frontieră a pieței forței de muncă Vidin-Dolj și identificarea de măsuri comune pentru facilitarea includerii persoanelor defavorizate.

Grupul de lucru a organizat 6 întâlniri sub forma unor ateliere cu teme predefinite:

 • un atelier în Calafat, România pe tema „Utilizarea eficientă a resurselor umane” desfășurat în perioada 18-21 aprilie 2018;
 • un atelier în Belogradchik, Bulgaria, pe tema „Utilizarea eficientă a resurselor umane” desfășurat în perioada 09-12 mai 2018;
 • un atelier în Constanța, România pe tema „Tineret în mișcare” desfășurat în perioada 09-12 iulie 2018;
 • un atelier în Balcic, Bulgaria pe tema „Tineret în mișcare desfășurat în perioada 05-08 august 2018;
 • un atelier în Veliko Tarnovo, Bulgaria, pe tema „Locuri de muncă și abilități” desfășurat în perioada 09-12 ianuarie 2019;
 • un atelier la Brașov, România pe tema „Locuri de muncă și abilități” desfășurat în perioada 27 februarie-02 martie 2019.

Aceștia au colectat informații de la instituțiile publice reprezentând zona de frontieră Vidin-Dolj (agenția pentru șomaj, Agenția pentru Protecția Socială, Centrul Regional de Instruire, ONG-uri, agenții Camerei de Comerț Dolj, forța de muncă temporară, agenți economici etc.) și au organizat dezbateri tematice în timpul celor 6 ateliere comune. Motivul pentru selectarea acestor zone a fost identificarea măsurilor luate de autoritățile locale pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și includerea persoanelor defavorizate, în vederea realizării scopului final al formulării unei propuneri legislative – aceea ca angajații tineri până la vârsta de 25 de ani beneficiați de o parte din impozitul pe venit redus cu 5% – ceea ce ar putea veni în ajutorul creșterii locurilor de muncă în zona proiectului și nu numai.

VEZI PROPUNEREA LEGISLATIVA

ACTIVITATEA 7

În perioada 02.07.2018 și 31.07.2018 s-a finalizat primul curs cu un grup de 10 tineri. Feedback-ul primit de la participant a fost unul foarte bun, deoarece informațiile adunate i-au ajutat pentru viitorul lor profesional. Al doilea curs de antreprenoriat în economie socială a avut loc în perioada 08.10.2018 – 30.10.2018, cu un nou grup de 10 tineri cu perspective antreprenoriale. La cel de-al treilea curs care a fost organizat între 31.05.2019 și 21.06.2019, 12 participanți au participat la cursuri, iar ultimul curs a fost organizat pentru 14 tineri în perioada 24.06.2019 – 11.07.2019.

În paralel cu organizarea cursurilor, procedura de găsire a întreprinderilor sociale a fost continuată, au fost semnate protocoale de colaborare și au fost inițiate sesiunile de audit pe cele trei domenii consacrate – management financiar, resurse umane și management de mediu.

În finalul proiectului, echipa de incubatoare sociale a realizat rapoartele finale pentru fiecare întreprindere socială implicată înainte în procesul de consultanță. Fiecare întreprindere socială a primit un raport care conține câteva recomandări pentru a-și spori eficiența în ceea ce privește resursele financiare, umane și de mediu.

Obiectivele stabilite la începutul proiectului nu numai că au fost îndeplinite, dar au fost depășite după cum urmează: 46 de persoane au fost certificate în antreprenoriat în economie socială (față de 42 stabilite inițial) și 13 întreprinderi sociale (comparativ cu 10 stabilite inițial). consultanță oferită – 10 întreprinderi românești și 3 organizații bulgare.

Inregistreaza-te!

Doresti sa publici un job sau sa cauti un loc de munca?

Creeaza un cont pe platforma Job Skills.

CREEAZA CONT